OBAVIJEST o prodaji traktorskih kosilica javnom dražbom


Objavljeno: 15.05.2017 — Pregledano: 216 puta

Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju traktorskih kosilica javnom dražbom, kojeg je dana 10. svibnja 2017. godine donio zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, objavljuje se

OBAVIJEST
o prodaji traktorskih kosilica javnom dražbom 

Dana 22. svibnja 2017. godine u 09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat (soba 11) održat će se javna dražba za prodaju dvije traktorske kosilice marke MTD RS 125/96, 12,5 KS, u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

  1. traktorske kosilice Inv. broj 2297 po početnoj cijeni od 700,00 kuna i
  2. traktorske kosilice Inv. broj 2299 po početnoj cijeni od 1.000,00 kuna.

Traktorska kosilica pod rednim brojem 1. nalazi se u prostorijama trgovačkog društva „ŠUMOOPREMA NOVA” j.d.o.o., Varaždinska cesta 123, Koprivnica.

Traktorska kosilica pod rednim brojem 2. nalazi se u Jagnjedovcu na kućnom broju 84.

Obje kosilice mogu se razgledati na navedenim adresama i to dana 19. svibnja 2017. godine od 10,00 sati do 12,00 sati.

Traktorske kosilice se prodaju u viđenom stanju.