OBAVIJEST o prodaji oružja


Objavljeno: 25.07.2017 — Pregledano: 466 puta

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavljuje

 

OBAVIJEST
o prodaji oružja

 

Prodaje se oružje provođenjem javne dražbe i to:

  • puška s glatkim cijevima  CZ LP M75 (DB-HMLS), kal. 12/70, Tb: 42751, po početnoj cijeni od 2.000,00 kuna,
  • puška s užlijebljenim cijevima CZ PAP M59/66, kal.7,62×39 mm, Tb:I-489831, sa optikom početnoj cijeni od 3.000,00 kuna,
  • pištolj, CZ M88A, kal.9×19, Tb:19313, po početnoj cijeni od 1.500,00 kuna,
  • puška s užlijebljenim cijevima , REMINGTON 700, kal  30-06 SPRINGFIELD, Tb: B6316359, sa optikom, po početnoj cijeni od 6.000,00 kuna,
  • puška s glatkim cijevima HUBERTUS ITALIA (OU), KAL. 12 (12/70) Tb:121985, po početnoj cijeni od 4.000,00 kuna,
  • revolver, CZ R M83-88, kal.357 MAGNUM, Tb:10370, po početnoj cijeni od 2.000,00 kuna,

Oružje se može razgledati dana 22. 08. 2017. godine (utorak) u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave Koprivničko križevačke županije soba 43 (referada za oružje).

Prva javna dražba održat će se 24. kolovoza 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Sudionici javne dražbe prije održavanja dražbe na blagajni gradske uprave dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu  od 500,00 kuna te na dražbi predočiti dokaz o uplati.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

 

KLASA: 740-01/17-01/0002
URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-10
Koprivnica, 24. srpnja 2017.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl.oec.