OBAVIJEST o prodaji oružja


Objavljeno: 15.09.2017 — Pregledano: 1.245 puta

KLASA: 740-01/17-01/0002
URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-16
Koprivnica, 15. rujna 2017.

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavljuje

OBAVIJEST
o prodaji oružja

 Prodaje se oružje provođenjem javne dražbe i to:

  • puška s glatkim cijevima  CZ LP M75 (DB-HMLS), kal. 12/70, Tb: 42751, po početnoj cijeni od 1.120,00 kuna,
  • puška s užlijebljenim cijevima CZ PAP M59/66, kal.7,62×39 mm, Tb:I-489831, sa optikom početnoj cijeni od 1.680,00 kuna,
  • pištolj, CZ M88A, kal.9×19, Tb:19313, po početnoj cijeni od 840,00 kuna,
  • puška s užlijebljenim cijevima, REMINGTON 700, kal  30-06 SPRINGFIELD, Tb: B6316359, sa optikom, po početnoj cijeni od 3.360,00 kuna,
  • puška s glatkim cijevima HUBERTUS ITALIA (OU), KAL. 12 (12/70) Tb:121985, po početnoj cijeni od 2.240,00 kuna,
  • revolver, CZ R M83-88, kal.357 MAGNUM, Tb:10370, po početnoj cijeni od 1.120,00 kuna.

Javna dražba održat će se 27. rujna 2017. godine (srijeda) sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Sudionici javne dražbe prije održavanja dražbe na blagajni gradske uprave dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu  od 500,00 kuna te na dražbi predočiti dokaz o uplati.

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl.oec.