NATJEČAJ za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja i 1. razred srednje glazbene škole u školskoj godini 2017./2018.


Objavljeno: 19.06.2017 — Pregledano: 107 puta

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
SVILARSKA 12,  48000 KOPRIVNICA
TEL: 048/623-356, FAX: 048/626-235
web: www.umjetnicka.net
e-mail: ravnatelj@umjetnicka.net, tajnistvo@umjetnicka.net

NATJEČAJ
za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja
i 1. razred srednje glazbene škole
u školskoj godini 2017./2018.

U 1. razred pripremnog obrazovanja upisuje se 15 učenika:

temeljni predmet solo pjevanje –  4 učenika
temeljni predmet truba –  1 učenik
temeljni predmet trombon –   1 učenik
temeljni predmet rog –   1 učenik
temeljni predmet saksofon –   2 učenika
temeljni predmet klarinet –  1  učenik
temeljni predmet teorijski smjer –   3 učenika
temeljni predmet tambure – 2 učenika

Pripremno obrazovanje traje dvije godine.

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Kandidatima koji upisuju pripremni program glazbenog obrazovanja, vrednuje se konačni rezultat ostvaren na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam), a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu je maksimalno moguće ostvariti 180 bodova, a prag na ovom ispitu iznosi 100 bodova.

Učenici koji pohađaju pripremno obrazovanje – temeljni predmet solo pjevanje  u 1. razredu upisuju talijanski jezik, a u 2. razredu njemački jezik.

Visina participacije roditelja/ skrbnika iznosi 1.500,00 kn plativo u 10 rata po 150,00 kn.

Završetak prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr – 02.07.2017.
Prijamni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 03. srpnja 2017. u 10:00 sati.
Dostava prijavnica: 10.- 12.07.2017.
Objava konačne ljestvice poretka:13. srpnja 2017.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 13. i 14. srpnja 2017.
U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuje se 23 učenika:

glazbenik tamburaš –   1 učenik
glazbenik violinist –  1 učenik
glazbenik pjevač –   2 učenika
glazbenik gitarist –  3 učenika
glazbenik rogist –   1 učenik
glazbenik saksofonist –  3 učenika
glazbenik klarinetist –  2 učenika
glazbenik trubač –   1 učenik
glazbenik flautist –   1 učenik
glazbenik trombonist –  1 učenik
glazbenik klavirist –  3 učenika
glazbenik teorijski smjer –   3 učenika
glazbenik harmonikaš – 1 učenik

U prvi razred četverogodišnjeg glazbenog obrazovanja upisuju se učenici koji su završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred pripremnog glazbenog obrazovanja, nakon uspješno položenog prijemnog ispita glazbene darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer, a sve sukladno članku 8. st. 7., 8. i 9. i članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju. Na temelju prijamnog ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

Za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred osnovne glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

Visina participacije roditelja/skrbnika iznosi 1.500,00 kn plativo u 10 rata po 150,00 kn.

Završetak prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr – 02.07.2017.
Prijamni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 03. srpnja 2017. u 10:00 sati.
Dostava prijavnica: 10.- 12.07.2017.
Objava konačne ljestvice poretka:13. srpnja 2017.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 13. i 14. srpnja 2017.
Posebni uvjeti- pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola:

Kod upisa u pripremno obrazovanje i srednju glazbenu školu roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.

 

Ravnateljica: Ariana Šandl