NATJEČAJ za prijem pet kandidata u Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice


Objavljeno: 10.05.2017 — Pregledano: 211 puta

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
POSTAJA PROMETNE POLICIJE KOPRIVNICA
Broj: 511-06-08-25/17.
Koprivnica, 09.05.2017. godine

Sukladno Planu ustroja Jedinice prometne mladeži grada Koprivnice u 2017. godini broj: 511-06-08-25/17. od 01.12.2014. godine, a poradi ukazane potrebe za prijemom novih pripadnika, Postaja prometne policije Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem pet kandidata u
Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice

Uvjeti: – kandidat/kandidatkinja mora imati prijavljeno prebivalište ili boravište na  području grada Koprivnice

– mora biti učenik Srednje škole/Gimnazije/Obrtničke škole s navršenih 16 godina života, primjeren u učenju, ponašanju i radu,
– zdravstveno sposoban.

Svi zainteresirani kandidati uz Zamolbu za prijem u Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice, dužni su dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

  • životopis s brojem telefona (kućni i mob.),
  • pismeno iz kojeg će biti vidljiv uspjeh na kraju prošle školske godine,
  • presliku osobne iskaznice,
  • ukoliko imaju položen vozački ispit za AM ili A1 kategoriju, presliku vozačke dozvole,
  • potvrdu od nadležnog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Za prijavljene kandidate provest će se pisano testiranje u vidu provjere znanja o osnovnom poznavanju prometnih propisa, praktično snalaženje pri fizičkom upravljanju prometom na poligonu te intervju.

Molimo sve zainteresirane da rečenu dokumentaciju osobno dostave u

Postaju prometne policije Koprivnica, Trg E. Kumičića 18 Koprivnica, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati. Za moguće upite obratite se na broj telefona 048/656-517 radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Zamolbe s dokumentacijom se zaprimaju do 26. svibnja 2017. godine, dok će o danu testiranja kandidati biti pravodobno obaviješteni putem telefona.

NAČELNIK
Damir Jančijev